Skip to main content

Evaluation of landscape segments using decision-support systems

Pechanec, V.(2013): Evaluation of landscape segments using decision-support systems . Fialova, J; Kubickova, H (eds): Conference on Public Recreation and Landscape Protection – with Man Hand in HandBrno: Mendelova univerzita v Brně., 51-55s. 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: