Skip to main content

Differences in visual programming for GIS

Dobesova, Z., Dobes, P.(2014): Differences in visual programming for GIS .Applied Mechanics and Materials Vols. 519-520, Computer and Information Technology Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.519-520.353, 353-356s. 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: