Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks

Rok vydání
2021
Citace
Machar, I., Šimek,P., Schlossárek,M., Pechanec,V., Petrovič, F., Brus, J., Špinlerová, Z., Seják, J. Comparison of bird diversity between temperate floodplain forests and urban parks, Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 67, 127427.