Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest - creation and utilization]

Rok vydání
2011
Citace
DOBEŠOVÁ, Z., PECHANEC, V.(2011): Body zájmu – tvorba a využití [Points of Interest - creation and utilization] .Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, s. 18–19.s. ISSN 1210-3004