Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS

Rok vydání
2010
ISBN:
ISBN 978-80-89060-17-7
Citace
Dobešová, Z., Brus J., Valent T.(2010): Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 32-39 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7