Mgr. Michaela Vojtěchovská

Mgr. Michaela Vojtěchovská

Doktorand (interní)

585-63-4540
michaela.vojtechovska01@upol.cz
kancelář č. 2.26
konzultační hodiny: po domluvě

Vědecké zaměření

Eye-tracking, TypeScript a JavaScript, R a webové technologie

Vzdělání a odborný růst

2023 – současnost, Ph.D. studium, Univerzita Palackého v Olomouci

Téma disertační práce: Real-time analýza eye-tracking dat jako nástroj pro interakci uživatele s mapovými aplikacemi

2021 – 2023, Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci

Téma diplomové práce: Tvorba nástroje pro generování sekvenčních grafů z eye-tracking dat

2017 – 2021, Bc., Masarykova univerzita

Téma bakalářské práce: Modelování rozšíření druhů travinné vegetace Evropy

 

Zahraniční aktivity

2019 ERASMUS+, Universitetet i Oslo (Norsko)

Profesní činnost

2023 – současnost, projektová pracovnice, Katedra informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita, Brno

2023 – současnost, projektová pracovnice, Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého, Olomouc

2022 – 2023, backend developerka, Orbinet, Olomouc

2020 – 2023, webová developerkaMKMV advisory group, Olomouc

2020, strategické plánování, Envipartner, Brno

Publikační činnost

Vojtechovska, M. and Popelka, S.: GazePlotter – tool for eye movement sequences visualization, Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 6, 264, https://doi.org/10.5194/ica-abs-6-264-2023, 2023.