Využití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance semen u bobovitých rostlin

Doba řešení: 2015 - 2018 | Zdroj financování: GA ČR