StatGISTeam

Doba řešení: 2012 - 2015 | Zdroj financování: OPVK

Projekt je zaměřen na budování dvou výzkumně-vzdělávacích týmů vedených předními světovými odborníky v oblasti matematické statistiky a modelování přírodních jevů (hazardů – povodně, sesuvy, ekologické modelování, urbanizační procesy apod.) s vazbou na možné zapojení do mezinárodních sítí a programů.