Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management

Doba řešení: 2016 - 2020 | Zdroj financování: MK DG16P02B014 (NAKI II)

Evropská kulturní krajina s historickými hodnotami je zrcadlem vývoje kulturní identity na národní i regionální úrovni. Zároveň je kulturní krajina i prostorem pro zachování a udržitelný rozvoj mnoha klíčových prvků kulturní identity. Hlavním cílem předkládaného projektu je přispět k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v krajině historického území Arcidiecéze olomoucké (ADO). Dílčími cíli projektu jsou: (1) Návrh udržitelného managementu sakrálních památek, které chrání část evropského přírodního dědictví, vázaného existencí právě na sakrální památky v krajině. Přispět tak k odstranění bariér mezi památkovou péčí a ochranou přírody při ochraně kulturního dědictví. (2) Využití aplikovaného výzkumu kulturní krajiny ADO metodami historické geografie pro prezentaci vybraných typů drobných a technických památek v krajině prostřednictvím vzdělávací softwarové aplikace a výstavy. (3) Identifikace nehmotného kulturního dědictví krajiny ADO (estetika krajiny, myslivost jako národní kulturní památka) inovativními přístupy aplikovaného výzkumu. Výsledky tohoto aplikovaného výzkumu směrovat k praktickému využití potenciálního ekonomického přínosu duchovního kulturního dědictví krajiny ADO.