GEOINFONET - Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

Doba řešení: 2011 - 2014 | Zdroj financování: OP VK 2.4

Projekt podpoří spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky. Vytvořením sítě GeoInfoNET dojde k prohloubení spolupráce mezi subjekty (stáže, přednášky, exkurze), zvýšení odborných znalostí a dovedností (přednášky a workshopy), získání komunikačních dovedností (vzdělávací kurzy) cílové skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.