E-klima

Doba řešení: 2007 - 2010 | Zdroj financování: VaV MŽP SPII/4h6/35/07

Řešeno ve spolupráci s ČHMU a VŠE – IEEP.