BotanGIS - Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií

Doba řešení: 2011 - 2013 | Zdroj financování: OPVK 2.2

Projekt se zaměřuje na inovaci a zvýšení atraktivity studijních oborů botaniky a geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a prohloubení mezioborové spolupráce. Cílem projektu je inovace studia botaniky vytvořením botanického geoinformačního systému BOTANGIS a inovace studia geoinformatiky praktickou přípravou a ověřením informačního systému. Výstupem projektu je botanický informační systém a studijní, výukové a metodické materiály pro oba studijní obory.