Biokulturní diverzita – propojení kulturního a přírodního dědictví v urbánním historickém prostředí

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Tereza Pohanková
Doktorand (interní)
Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2023 - 2027 | Zdroj financování: MK DH23_J_P1 (NAKI III)