Bezdrátový kontinuální monitoring

Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt Bezdrátový kontinuální monitoring je zamýšlen jako doplnění předmětu Modelování přírodních hazardů o skutečná data získaná kontinuálním měřením pomocí telemetrické stanice a souborem čidel. Naměřená data budou využívána jako výchozí typ dat pro modelování přírodních hazardů. Výstupem projektu bude sada cvičení v elektronické podobě založených na datech získaných z čidel bezdrátovou technologií.