Spatial Exploration of Economic Data - methods of intetrdisciplinary analytics (Spationomy)

Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Karel Macků
Doktorand (interní)
Doba řešení: 2016 - 2019 | Zdroj financování: Erasmus+, KA2 Strategic partnership, no. 2016-1-CZ01-KA203-024040