Výzkumné směry

Katedra se v současné době opírá o tři základní pilíře – směry výzkumu, kterými jsou Prostorové modelování geografických jevů v GIS, Digitální kartografie a Bezkontaktní monitoring krajiny.

Projekty

Projekty řešené na katedře v minulosti i současnosti

Chci vědět více...

Publikace

Katedra geoinformatiky se mlže chlubit bohatou publikační činností.

Chci vědět více...

 

Katedra geoinformatiky realizuje své výzkumné aktivity ve třech základních směrech, kterými jsou Prostorové modelování geografikých jevů v GIS, Digitální kartografie a Bezkontaktní monitoring krajiny.

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na obecné otázky geoinformatiky, budování a aplikace geografických informačních systémů, zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování prostorových jevů v krajině, územního plánování v GIS a dalších geoinformatických témat. Na katedře byla a je řešena řada odborných studií, projektů a grantů, vypracováno mnoho posudků a vyžádány desítky konzultací. Kvalitu katedry podtrhuje i velké množství vydaných publikací.