Garant specializace (kontaktní osoba): doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Tato specializace v rámci výzkumného směru Bezkontaktní monitoring je zaměřena na integraci dat získaných ze senzorů a geoinformačních technologií (GIT) za účelem kontinuálního a operativního sběru prostorových dat. Pracovní aktivity představují vývoj prostředí pro správu senzorových dat pomocí GIT a jsou rozloženy mezi i) vývoj analytických a vizualizačních modulů dohledového centra na principech senzorového webu a ii) systém uložení a správy senzorových dat. Nedílnou součastí aktivit je řešení problematiky vlastního nasazení těchto technologií pro řešení konkrétního environmentálního problém. Pro sběr dat využíváme na straně senzorové infrastruktury kontaktní i bezkontaktní senzory, při přenosu dat drátové i bezdrátové řešení.

V řadě otázek úzce spolupracujeme se společností SATTURN Holešov spol. s r.o.

 

Vybrané projekty

  • SAMMWAP – Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (2018-2021), TAČR Epsilon, další řešitel
  • MOSESO – Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností půdy (2016-2018), TAČR alfa, hlavní řešitel
  • Integration of the sensor network and the small format remote sensing for prediction of the snow hazards (2011), EHP a FM Norska, hlavní řešitel
  • Bezdrátový kontinuální monitoring (2010), FRVŠ, hlavní řešitel
  • Adaptabilní bezdrátové senzorové sítě s vizualizací dat pro krizové řízení (2010-2013), MPO TIP, ehlavní řešitel SATTURN Holešov, externí spolupráce

 

Výstupy

Porovnání půdních vlastností vybraných ekosystémů – software

Nasazení multispektrálních optických senzorů pro monitorování vlastností půdy – certifikovaná metodika

Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě – certifikovaná metodika