Skip to main content

Změny využití zemědělské krajiny v povodí Trkmanky

Kilianová, H., Pechanec,V., Zapletalová, Z.(2008): Změny využití zemědělské krajiny v povodí Trkmanky .In. Špulerová, J., Hrnčiarová, T. (eds.): Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 199-206s.ISBN: 978-80-89325-05-4 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2008
Autoři: