Významné vyhlídkové body v okolí Olomouce

Rok vydání
2008
Citace
Burian J., Kadlčíková J., Voženílek V. (2008): Významné vyhlídkové body v okolí Olomouce .In: Ďuračiová, R., Fencík, R. (ed.), Modelovanie a simulacia priestorových dat. Zborník referátov Vydavatelstvo STU, Bratislava, 9s.ISBN: 978-80-227-2988-8