Skip to main content

Využití letních a podzimních agregací dravých ptáků v integrované ochraně cukrové řepy

Machar, I., Pechanec, V.(2013): Využití letních a podzimních agregací dravých ptáků v integrované ochraně cukrové řepy .Listy cukrovarnické a řepařské. ročník 129, číslo 7/8. VUC Praha, 231-233s.ISSN 1210-3306 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: