Skip to main content

Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty – [Diplomová práce]

Pechanec, V.(2001): Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty – [Diplomová práce] .Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc Universita Palackého Olomouc, 138s.Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2001
Autoři: