Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty - [Diplomová práce]

Rok vydání
2001
Citace
Pechanec, V.(2001): Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty - [Diplomová práce] .Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc Universita Palackého Olomouc, 138s.Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc 

Autoři:

Kategorie

Ostatní