Skip to main content

Využití geoinformačních technologií při analýze vývoje trvalých travních porostů na Horňácku.

Pechanec, V., Fousková, D.(2009): Využití geoinformačních technologií při analýze vývoje trvalých travních porostů na Horňácku. .Romportl, D., Chuman, T. (eds.): Geo/BioDiverzita – integrující perspektivy. Sborník příspěvků z výroční CZ-IALE . Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta., s.ISBN: 978-80-86561-53-0 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2009
Autoři: