Využití dat z dotazníkových šetření pro analýzu dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy

Rok vydání
2016
Citace
Burian, J., Ivan, I., Zajíčková, L., Horák, J., Voženílek, V. (2016): Využití dat z dotazníkových šetření pro analýzu dopravního chování obyvatel Olomouce a Ostravy. Sborník příspěvků Symposium GIS Ostrava 2016 - Geoinformatika pro společnost, 10 s.