Skip to main content

Výuka GIT a podpora systému Idrisi na KGI PřF UP Olomouc

Pechanec, V., Sedlák, P.(2007): Výuka GIT a podpora systému Idrisi na KGI PřF UP Olomouc .Klimánek, M., Misáková, L.(eds). 8. setkání uživatelů Idrisi. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 103 ss.978-80-7375-078-7 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2007
Autoři: