Výuka GIT a podpora systému Idrisi na KGI PřF UP Olomouc

Rok vydání
2007
Citace
Pechanec, V., Sedlák, P.(2007): Výuka GIT a podpora systému Idrisi na KGI PřF UP Olomouc .Klimánek, M., Misáková, L.(eds). 8. setkání uživatelů Idrisi. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 103 ss.978-80-7375-078-7