Skip to main content

Vytvoření geografického informačního systému Interakční mapa pastvy (IMP)

Pechanec, V.(2001): Vytvoření geografického informačního systému Interakční mapa pastvy (IMP) .In: Jongepierová I. et al. (2001): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2001 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 18s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2001
Autoři: