Vytvoření geografického informačního systému Interakční mapa pastvy (IMP)

Rok vydání
2001
Citace
Pechanec, V.(2001): Vytvoření geografického informačního systému Interakční mapa pastvy (IMP) .In: Jongepierová I. et al. (2001): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Zpráva dílčího úkolu grantu VaV610/10/00 za rok 2001 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 18s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 

Autoři:

Kategorie

Ostatní