Vliv kvality podkladového DEM na výsledky modelování prostorových konfliktů v území

Rok vydání
2013
Citace
Svobodová, J., Burian, J. (2013): Vliv kvality podkladového DEM na výsledky modelování prostorových konfliktů v území .Urbanismus a územní rozvoj, č. 2 UUR Brno, 8s.