Skip to main content

Vliv kartografického výstupu na datový model a strukturu zdrojových dat

Dobešová, Z., Dobeš, M.(2007): Vliv kartografického výstupu na datový model a strukturu zdrojových dat .Sborník 17. kartografické konference, Kartografická spoločnost SR, Bratislava,, 6s.978-80-89060-11-5 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2007
Autoři: