Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích

Rok vydání
2009
Citace
Miřijovský, J., Dušek, R.(2009): Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích .Geografie - Sborník české geografické společnosti Česká geografická společnost, 169-178s.1212-0014