Skip to main content

Using of geographical information systems (GIS) in the ecosystems assessment on the landscape level: Case study from the Czech Republic

Pechanec, V., Machar, I., Vávra, A., Kilianová, H. (2014): Using of geographical information systems (GIS) in the ecosystems assessment on the landscape level: Case study from the Czech Republic . WSEAS Transactions on Environment and Development. Volume 10, 2014, World Scientific and Engineering Academy and Society, 169-176s.eISSN 2224-3496 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: