Skip to main content

Tvorba plánů pro podporu cestovního ruchu

Dobešová, Z.(2009): Tvorba plánů pro podporu cestovního ruchu .Geografické aspekty středoevropského prostoru Masarykova univerzita, s. 207-212s.978-80-210-4947-5 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2009
Autoři: