THE SPATIAL EXPRESSION OF AN UNCERTAINTY FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF THE DIGITAL ELEVATION MODELS

Rok vydání
2012
Citace
Brus, J., Svobodová, J.(2012): THE SPATIAL EXPRESSION OF AN UNCERTAINTY FOR THE QUALITY ASSESSMENT OF THE DIGITAL ELEVATION MODELS .Conference Proceedings SGEM 2012, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 417-424s.1314-2704 

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek ve sborníku z konference