The quality of the base DEM as a key factor in modelling of slope and solar insolation

Rok vydání
2012
Citace
Burian, J., Svobodová, J., Voženílek, V. (2012): The quality of the base DEM as a key factor in modelling of slope and solar insolation .In: Růžička J. (ed): Proceedings Surface models for geosciences. Symposium GIS Ostrava 2012 VŠB-TU Ostrava, 11s.