Skip to main content

The historical 3D map of lost Olomouc fortress creation

Stanislav Popelka, Alžběta Brychtová(2012): The historical 3D map of lost Olomouc fortress creation .Geography and Geoinformatics: Challenges for practise and education Masarykova univerzita, 147-154s.978-80-210-5799-9 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2012
Autoři: