Skip to main content

Text Difficulty in Czech Natural Science Textbooks for the Fourth Grade

Hrabí, L., Vránová, O., Machar, I., Pechanec, V.(2014): Text Difficulty in Czech Natural Science Textbooks for the Fourth Grade . New Educational Review. Volume 35, Issue 1., 29-40s.ISSN: 1732-6729 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi SCOPUS (Jrec)
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: