Stanovení C faktoru v rovnici USLE prostředky DPZ

Rok vydání
2014
Citace
Pechanec, V., Benc, A.(2014): Stanovení C faktoru v rovnici USLE prostředky DPZ .In. Černušáková, L. (ed). Venkovská krajina 2014. Sborník z 12. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.-25.května 2014 v Hostětíně, Bílé Karpaty. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce., 75-79s.ISBN 978-807458-056-7 

Autoři:

Kategorie

Ostatní