Skip to main content

Srovnávací analýza tvorby územních plánů v prostředí GIS a CAD

Burian, J., Ferklová, A.(2011): Srovnávacíanalýzatvorby územníchplánův prostředíGISaCAD . Urbanismus a územní rozvoj, 3-9s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2011
Autoři: