Skip to main content

Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit

Burian, J.(2007): Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit .Sborník referátů z konference GISáček 2007, Ostrava VŠB-TU, 10s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2007
Autoři: