Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit

Rok vydání
2007
Citace
Burian, J.(2007): Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko pro fyzickogeografické hodnocení rozvojových aktivit .Sborník referátů z konference GISáček 2007, Ostrava VŠB-TU, 10s.