Skip to main content

Síťové mapování cévnatých rostlin

Jongepier, J. W., Pechanec, V.(2003): Síťové mapování cévnatých rostlin .In: Jongepier, J. W. ed. (2003): Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace a vhodného managementu cenných území. Zpráva z projektu VaV/620/12/03 za rok 2003 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 99s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2003
Autoři: