Realizace e-learningových kurzů celoživotního vzdělání pro oblasti klimatu a jeho změn

Rok vydání
2010
Citace
Pechanec, V., Vávra, A. (2010): Realizace e-learningových kurzů celoživotního vzdělání pro oblasti klimatu a jeho změn .MoodleMoot.cz 2010, sborník příspěvků Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 74s.ISBN 978-80-248-2242-6 

Autoři:

Kategorie

Ostatní