Skip to main content

Python web server for sensor data visualisation

Pohanka, T., Pechanec, V., Hejlová, V. Python web server for sensor data visualisation. In: SGEM 2016. Informatics, geoinformatics and remote sensing. VOL I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 803-810. ISBN 978-619-7105-58-2
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2016
Autoři: