Prostorové analýzy v GIS pro podporu územního plánování

Rok vydání
2008
Citace
Burian, J.(2008): Prostorové analýzy v GIS pro podporu územního plánování .Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, xx s.s.ISBN: 978-80-7372-367-5