Přehled grafických notací diagramů toků dat v GIS a metody hodnocení

Rok vydání
2015
Citace
Dobešová Z.(2015): Přehled grafických notací diagramů toků dat v GIS a metody hodnocení .Sborník sympozia GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, 26.-28. 2015, VŠB- TU, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava,, 12s. ISBN 978-80-248-3678-2