Skip to main content

Predicting plant species richness in forested landslide zones using geostatistical methods

Tangwa, E., Tracz, W., Pechanec, V., Yuhc, YG. (2021): Predicting plant species richness in forested landslide zones using geostatistical methods. Ecological Indicators. 132, 108297.
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2021
Autoři: