Posouzení vlivu krajinných segmentů na retenční schopnost povodí

Rok vydání
2004
Citace
Pechanec, V.(2004): Posouzení vlivu krajinných segmentů na retenční schopnost povodí .In: Hudec, K., Low, J. eds. (2004): Venkovská krajina. Sborník příspěvků z konference. Slavičín - Hostětín, 14-16.5.2004Brno, ZO ČSOP Veronica, 145-148 pps.80-239-2822-8