Skip to main content

Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření

Burian, J., Macků, K., & Pavlačka, D. (2020). Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření. Souhrnná výzkumná zpráva. Olomouc, Czech Republic, 23 s.
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2020
Autoři: