Skip to main content

Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty

Pechanec, V.(2006): Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty .In. Šutková, J. (ed). Enviro-i-fórum 2006. Odborné fórum o dostupnosti a tvorbe environmentálnych infórmácií. Bánská Bystrica. Slovenská agentúra ŽP., 252s.[CD-ROM] 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: